Hổ trợ trực tuyến

Kinh Doanh 1 - 0948 935 979

Kinh Doanh 1 - 0948 935 979

Tư Vấn Kỹ Thuật - 0348 935 979

Tư Vấn Kỹ Thuật - 0348 935 979

Hotline - 0937 935 979

Hotline - 0937 935 979

Kinh Doanh 2 - 0901 088 579

Kinh Doanh 2 - 0901 088 579

Kinh Doanh3 - 0933 128 778

Kinh Doanh3 - 0933 128 778

Sản phẩm hot

Đinh xương cá tròn U3
Đinh xương cá tròn U3
CALL: 0937 935 979

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

GHIM BĂNG TẢI - CONVEYOR BELT FASTENERS

mỗi trang
Ghim băng tải xương cá tròn U2

Ghim băng tải xương cá tròn U2

Ghim băng tải xương cá tròn U2 nối bẳng tải có độ dày từ: 4mm - 4.8mm 1 hộp = 12 cây & 1 cây = 300mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim băng tải xương cá tròn U6

Ghim băng tải xương cá tròn U6

Ghim băng tải xương cá tròn U6 nối bẳng tải có độ dày từ: 4.0mm - 4.8mm 1 hộp = 12 cây & 1 cây = 300mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Cờ lê lực Flexco HW3 Power Wrench Code 30449

Cờ lê lực Flexco HW3 Power Wrench Code 30449

Cờ lê lực Flexco HW3 Power Wrench Code 30449 ❖ Email: thanhtien.ant@gmail.com ❖ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Cờ lê lực Flexco HW1 Power Wrench Code 30447

Cờ lê lực Flexco HW1 Power Wrench Code 30447

Cờ lê lực Flexco HW1 Power Wrench Code 30447 ❖ Email: thanhtien.ant@gmail.com ❖ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Cờ lê lực Flexco HW2 Power Wrench Code 30448

Cờ lê lực Flexco HW2 Power Wrench Code 30448

Cờ lê lực Flexco HW2 Power Wrench Code 30448 ❖ Email: thanhtien.ant@gmail.com ❖ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Kẹp bản lề nối băng tải SL từ 10mm đến 12mm

Kẹp bản lề nối băng tải SL từ 10mm đến 12mm

Kẹp bản lề nối băng tải SL từ 10mm đến 12mm nhưng có thể nối băng tải dày tới 20mm ❖ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.15

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.15

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.15 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 3.2mm đến 4mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 15

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 15

Ghim nối băng tải cao su size 15 dùng cho băng tải dày từ 3mm đến 4mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 25

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 25

Ghim nối băng tải cao su size 25 dùng cho băng tải dày từ 5mm đến 6mm Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 20

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 20

Ghim nối băng tải cao su size 20 dùng cho băng tải dày từ 4mm đến 5mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 45

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 45

Ghim nối băng tải cao su size 45 dùng cho băng tải dày từ 9mm đến 10mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 35

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 35

Ghim nối băng tải cao su size 35 dùng cho băng tải dày từ 7mm đến 8mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 55

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 55

Ghim nối băng tải cao su size 55 dùng cho băng tải dày từ 9.5mm đến 11mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 65

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 65

Ghim nối băng tải cao su size 65 dùng cho băng tải dày từ 11mm đến 12.5mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.20

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.20

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.20 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 4.0mm đến 4.8mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.25-G

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.25-G

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.25-G dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 4.8mm đến 5.6mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.27-L

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.27-L

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.27L dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 5.6mm đến 7.1mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.35-N

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.35-N

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.35-N dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 7.1mm đến 7.9mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.45-U

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.45-U

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.45-U dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 7.9mm đến 9.5mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.55-W

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.55-W

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.55-W dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 9.5mm đến 11.1mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.65-X

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.65-X

Ghim xương cá nối băng tải Tiger Brand NO.65-X dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 11.1mm đến 12.7mm 1 hộp = 8 cây, 1 cây = 280mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Kẹp băng tải bản lề Flexco RS62J24

Kẹp băng tải bản lề Flexco RS62J24

Kẹp băng tải bản lề Flexco RS62J24 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 1.5mm đến 3.2mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
kẹp băng tải bản lề Flexco RS125J24

kẹp băng tải bản lề Flexco RS125J24

kẹp băng tải bản lề Flexco RS125J24 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 3.2mm đến 4.8mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Kẹp băng tải bản lề Flexco RS187J24

Kẹp băng tải bản lề Flexco RS187J24

Kẹp băng tải bản lề Flexco RS187J24 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 4.8mm đến 6.4mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 32

Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 32

Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 48 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 1.5mm đến 3.2mm ❖ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 64

Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 64

Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 48 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 4.8mm đến 6.4mm ❖ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 48

Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 48

Ghim bản lề nối băng tải Deehero MRS 48 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 3.2mm đến 4.8mm ❖ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá nối băng tải cao su size 75

Ghim xương cá nối băng tải cao su size 75

Ghim nối băng tải cao su size 75 Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim băng tải xương cá dẹp số 7 W600

Ghim băng tải xương cá dẹp số 7 W600

Ghim băng tải xương cá dẹp số 7 có khổ: 600mm & 1200mm 1 hộp = 8 cây 1 cây = 600mm 1 cây = 1200mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim nối dây curoa Flexco BB4

Ghim nối dây curoa Flexco BB4

Ghim nối dây curoa Flexco BB4 Code: 70028 1 hộp = 10 bộ Hotline: 0937 935 979
CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá tròn Flexco UX1S24

Ghim xương cá tròn Flexco UX1S24

Ghim xương cá tròn Flexco UX1S24 nối băng tải dày từ: 1.6mm - 3.2mm Code: 01356 1 hộp = 10 cây 1 cây = 600mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim xương cá tròn Flexco UX1SS24

Ghim xương cá tròn Flexco UX1SS24

Ghim xương cá tròn Flexco UX1SS24 nối băng tải dày từ: 1.6mm - 3.2mm Code: 01353 1 hộp = 10 cây 1 cây = 600mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Băng tải giặt ủi nối ghim xương cá tròn U1

Băng tải giặt ủi nối ghim xương cá tròn U1

Băng tải giặt ủi nối ghim xương cá tròn U1: 1 hộp= 12 cây 1 cây = 300mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Ghim băng tải xương cá dẹp số 7

Ghim băng tải xương cá dẹp số 7

Ghim băng tải xương cá dẹp số 7 có khổ: 600mm & 1200mm 1 hộp = 8 cây 1 cây = 600mm 1 cây = 1200mm Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
Đinh bản lề RS125 và RS187

Đinh bản lề RS125 và RS187

Đinh bản lề RS125 và RS187 dùng móc nối băng tải cao su đen, băng tải PVC có độ này từ 1.5li đến 6.4mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979
xương cá tròn (Belt Fasteners) U1-U3-U5-U6

xương cá tròn (Belt Fasteners) U1-U3-U5-U6

Đinh xương cá tròn U1 - U3 - U5 - U6 Dùng nối băng tải độ dày từ: 1mm -7.0mm ❖ Hotline: 0937 935 979

CALL: 0937 935 979

Top